susiųsti

susiųsti
susių̃sti, susiuñčia, sùsiuntė tr. K, NdŽ keliems ar iš kelių kartų atsiųsti kam tam tikrą sumą, tam tikrą skaičių: Apie šešis šimtus rublių sùsiuntė Lp. Sùsiuntė piningus kostimukuo nūsipirkti Pj. Jau kelmo darbas būs: susiuntė du pakvietimu [vekselius išpirkti], o aš piningų neturiu Šts. | Nereiks nei dirbti: matome „Garse“, kiek mums susiunčiama Vaižg. \ siųsti; apsiųsti; atsiųsti; dasiųsti; įsiųsti; išsiųsti; nusiųsti; pasiųsti; parsiųsti; persiųsti; prasiųsti; prisiųsti; susiųsti; užsiųsti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • susiusti — susiùsti intr. 1. susirgti pasiutlige: Mūsų šuva buvo susiùtęs, aš pakavojau Ps. 2. DŽ, Kp užpykti, įdūkti: Susiùto jis, t. y. supyko J. Taip susiùto, kad nebesusivaldo NdŽ. Susiùtę buvo vyrai ant kunigų Šts. Susiùto [marti] i nebduoda nėko …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sušiušti — sušiùšti intr. NdŽ; Ser susišiaušti: Sušiùšę plaukai ant galvos, kad nesusišukavęs J. Išsigandau, plaukai sušiū̃šo Drsk. ║ NdŽ prk. paniurti, supykti. šiušti; nušiušti; pašiušti; sušiušti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • susiųsti — susių̃sti vksm. Daũg jám sùsiuntė pinigų̃ …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apsiusti — apsiùsti intr. Rtr; Sut, LVI129 1. Zp apsirgti pasiutimo liga: Šuva apsiùto Ds. 2. J, Grg įdūkti, įšėlti: Oi ans yra apsiùtęs! Kl. Jau tikrai mano vyras apsiùto Klt. Visi vaikai kap apsiùto – neleidžia tėvui ženyties! Ml. Bet anys apsiuto ir …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsiųsti — apsių̃sti, apsiuñčia, àpsiuntė tr. Rtr; Q81, MP179, Sut 1. Aplinkui siųsti, apsiųsti LL116. 2. visiems ar daugeliui nusiųsti, tam tikromis priemonėmis įteikti: Àpsiunčiau į skridinį gromatas apie smertį savo genties J. Daugumui [vokiečiai]… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atsiusti — atsiùsti intr. atsišėlti: ^ Nesiutęs apželdamas, gavo atsiusti žildamas Vaižg. siusti; apsiusti; atsiusti; įsiusti; išsiusti; nusiusti; pasiusti; persiusti; prasiusti; prisiusti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atsiųsti — atsių̃sti, atsiuñčia, àtsiuntė tr. K, Š, Rtr, DŽ1; H, R, Sut, I 1. DŽ paliepti ateiti, atvykti: Atsiųsk vaikų kurį J.Jabl. Jis manęspi jį atsiuntė CII632. Atmisiųsk, meldžiu, vieną iš vaikų Ch2Kar4,22. Atàsiuntė paklaust, kiek mokėt Klt.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dasiųsti — ×dasių̃sti, dasiuñčia, dàsiuntė (hibr.) žr. atsiųsti 4: Kap nevaikščiosiu, tai kad Dievas smertį greičiau dasių̃st! Dglš. siųsti; apsiųsti; atsiųsti; dasiųsti; įsiųsti; išsiųsti; nusiųsti; pasiųsti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išsiusti — išsiùsti intr. Rtr; Sut, M žr. pasiusti: 1. Sv, Slk Aniemet buvo lapių išsiùtusių Strn. Išsiùtęs vilkas skykt par tvorą i sudraskė bobą smertin Klt. Boba girta tai blogiau negu katė išsiutus Švnč. 2. Kai kokios [naminės degtinės] prigersi, tai …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išsiųsti — išsių̃sti, išsiuñčia, ìšsiuntė tr. K, Š, Rtr, DŽ1; H158, R, Sut, M, LL295 1. paliepti išeiti, kur nueiti: Išsių̃sti ką iš namų NdŽ. Išsių̃sti ką kelionėn NdŽ. Ìšsiuntė vakare auklelę įnešti iš kamaros pakulų kuodelį Všv. Ìšsiuntė pačią… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”